Kinderen

Kinderhaptotherapie kan helpend zijn als er in de ontwikkeling van het kind problemen zijn op het gebied van het aangaan of het behouden van contact met de buitenwereld.

Haptottherapie behandeld in eerste instantie het kind en richt zich op het contact dat het kind heeft met zichzelf, zijn lichaam, zijn gevoelsleven, zijn omgeving en zijn ouders/opvoeders. We behandelen niet direct de klacht, maar wel de effecten en de betekenis van de klacht op het gevoelsleven van het kind en de (affectieve) communicatie met zijn ouders/opvoeders.

Het kind is nog pril in zijn ontwikkeling. Met name de affectieve contacten die een appel doen op zijn/haar gevoels- en belevingswereld zijn essentieel voor de zelfontplooiing. Een kind kan zich het beste ontwikkelen in een vertrouwde, affectieve en veilige omgeving wat meestal een gezin is. Nu bestaat een gezin uit een dynamische groep van diverse individuen waardoor de vertrouwde, affectieve stimulans niet altijd aanwezig is. De oorzaak kan velerlei zijn. Negatief gedrag roept negatieve gevoelens op. Hieruit kan zich een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Goede communicatie met wederzijds begrip is dan erg belangrijk.

Wanneer een kind in haptotherapie komt, kijken we naar wat het kind nodig heeft om de ontwikkeling een positieve stimulans te geven en hoe zijn omgeving daaraan bij kan dragen. Met kinderen werk ik vooral met spel zodat ze voelen/ervaren en neem ouders en, in overleg, school mee in een passend aanbod om hun kinderen te ondersteunen.

Tijdens de eerste sessie wordt gevraagd of beide ouders meekomen, indien mogelijk. Dit geeft namelijk meer inzicht het probleem en het contact. In de volgende sessies wordt in overleg bepaald wat nodig is. Dit kan per keer verschillen. Zo kan het zijn dat het kind alleen komt, met 1 ouder of beide ouders apart van het kind. Alles in goed overleg en ook afhankelijk van de problematiek en leeftijd. Aan het eind van de sessie volgt wel standaard een terugkoppeling.

Doel: Het verbeteren van het affectieve contact en de communicatie van de gevoelens.

Jongeren

De pubertijd is vaak een lastige smalle weg voor zowel de jongeren als de ouders en verzorgers. Jongeren moeten de weg vinden naar steeds meer zelfstandigheid waarbij ze zich ook vaak afzetten of juist terugtrekken ten opzichte van de ouders en verzorgers. Aan de andere kant hebben ze de ouder/volwassenen nog heel hard nodig.

Indicaties

  • Weinig zelfvertrouwen
  • Veel boos zijn
  • Angstige kinderen
  • Gepest worden/pestende kinderen
  • Concentratieproblemen
  • Faalangst
  • Gedragsproblemenm
  • Psychosomatische klachten
  • Sociale onhandigheid
  • Trauma